Wij hanteren huisregels om er voor te zorgen dat PLEQUE
een prettige omgeving is voor alle huurders en de bezoekers.

– Huurders zijn te allen tijden verantwoordelijk voor hun bezoek en hun gedragingen.
– Er heerst een algemeen rookverbod in het gehele pand, roken is alleen toegestaan buiten het pand op de aangewezen plekken.
– Er is cameratoezicht; huurders en bezoekers accepteren dat ze op beeld kunnen worden vastgelegd. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
– Huurders en hun bezoek dienen in het belang van veiligheid te allen tijden aanwijzingen van het personeel van PLEQUE op te volgen.
– Houd rekening met de buurt en verzorg geen overlast. Speciaal tussen 23:00 uur en 7:00 uur ’s ochtends.
– PLEQUE is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door huurders en of bezoek onbeheerd achtergelaten eigendommen in PLEQUE.
– Houd rekening met anderen. Overlast of schade veroorzaken in PLEQUE is natuurlijk niet toegestaan, ook producten die kwetsend of gevaarlijk zijn, zullen worden geweigerd.
– Gebruik alleen de hoofdtoegang; het is niet toegestaan vlucht-, nooddeuren te gebruiken zonder toestemming van medewerkers van PLEQUE.
– Huurders dienen zorgvuldig met de alarm- en entreecodes om te gaan. Het is niet toegestaan om alarmcodes / entreecodes door te geven aan onbevoegden.
– De huurders dienen geluidsoverlast te voorkomen en overleg te plegen met de medegebruikers/ huurders in geval van bijzondere omstandigheden, van welke aard dan ook.
– De ingekomen post wordt centraal verzameld. Huurders / gebruikers dienen zelf te controleren of er post is binnengekomen. PLEQUE is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal van post en pakketjes.

Share
Go Top